Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povrch(S) a objem(V) hranolu

HRANOL

S = 2 * Sp + Spl

V = Sp * v

(RADA: sp=podstava a spl=plášť; podstava může být jen trojuhelník, lichoběžník, kosodélník/kosočtvrec..atd./ a rovnoramený..a sp se tedy vypočítá obsah zadané podstavy a plášť se vypočítá tak, že sečtete všechny strany podstavy a vynásobíte výškou)

 
Povrch a objem
S a V

KVÁDR

S = 2*(a * b + b * c + a * c)

V = a * b * c

 Pokud si chcete o nějakéém článku popovídat, na něco se zeptat, nebo mi jen tak napsat, täk písněte sem...

Převody - procenta

procento(z lat.= setina) 1% = 0,01 = 1/100(1 setina)   promile(=tisícina) 1% = 0,001 = 1/1000(1 tisícina)

 
Převody - čas
Na to máme ddost času

1 min(minuta) = 60 s

1 h(hodina)    = 60 min = 3600 s

1 d(den)        = 24 h     = 1 440 min  =  86 400 s 

 
Převody - Hmotnost

1 mg(miligram)     = 0,001 g    

1 g(gram)             = 0,001 kg            (1 kg = 1000g)

1 dag(dekagram)  = 10 g = 0,01 kg   (1 kg = 100 dag)

1 t(tuna)               = 1000 kg   

 
Převody - Objem

1 cm3 = 0,000 001 m3 = 1 000 mm3      (1 m3 = 1 000 000 cm3)

1 dm3 = 0,001 m3 = 1 l(litr)                    (1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 l)

1 hl(hektolitr) = 100 l = 0,1 m3

1 dl(decilitr) = 0,1 §

1 cl(centilitr) = 0,01 l

1 ml(mililitr) = 0, 001 l

 
Převody - plocha

1 mm2         =  0,000 001 m2                                          (1 m2 = 1 000 000 mm2)

1 cm2          =  100 mm2  =  0,0001 m2                          (1 m2 = 10 000 cm2 )

1 dm2          =  10 000 mm2  =  100 cm2  =  0,1 m2       (1 m2 = 100 dm2) 

1 a(ar)          =  100 m2

1 ha(hektar)  =  100 a  =  10 000 m2

1 km             =  100 ha  =  10 000 a  =  1 000 000 m2      

 
 

Převody - délka

1 mm(milimetr)      =  0,001 m   (1 m  =  1000 mm)

1 cm(centimetr)     =  0,01 m     (1 m  =  100 cm) 

1 dm(decimetr)      =  0,1 m       (1 m  =  10 dm)

1 km(kilometr)       =  1000 m  =  100 000 cm

1 LY(světelný rok) =  9 460 500 000 000 km = 9,460 5*10(15) m  

 
Povrch a objem KRYCHLE
S a V

KRYCHLE

S = 6 * a3

V = a3

 

 
Obvody a obsahy
o a S

ČTVEREC

o= 4 * a

S=a * 2

OBDÉLNÍK

o= 2 * (a+b)

S= a * b

KOSOČTVEREC 

o=a * 4

S=a * v

ROVNOBĚŽNÍK

S=a * va

o=2 * (a+b)

LICHOBĚŽNÍK

o=a + b + c + d

S=(a + c) * v  : 2

TROJÚHELNÍK

o= a + b + c

S=1/2 * a * v

Jehlan            S = Sp + Spl            V = (Sp . v) : 3

Kužel             S = p . r2 + p . r . s        V = (p . r2 . v) : 3

Válec            S = 2 . p . r . (r + v)            V = p . r2 . v